Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

TRUYỆN DÀI

Lịch sử tiểu thuyết: Động Đình Hồ Ngoại Sử 46.

  • PDF
Lịch sử tiểu thuyết: ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ kỳ 46. LTS.- Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ hiện là Bác Sĩ Giám Đốc Trung Quốc Sự Vụ tại Viện Pháp-Á (IFA), Thành Viên trong Y Sĩ Đoàn Pháp Quốc. Ông là người cầm bút nổi tiếng trước và sau năm 1975, đã ấn hành được hơn 100 ngàn trang sách về lịch sử và ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 11 February 2015 22:25

Lịch sử tiểu thuyết: Động Đình Hồ Ngoại Sử 45.

  • PDF
Lịch sử tiểu thuyết: ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ kỳ 45. LTS.- Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ hiện là Bác Sĩ Giám Đốc Trung Quốc Sự Vụ tại Viện Pháp-Á (IFA), Thành Viên trong Y Sĩ Đoàn Pháp Quốc. Ông là người cầm bút nổi tiếng trước và sau năm 1975, đã ấn hành được hơn 100 ngàn trang sách về lịch sử và ... Read more...

Last Updated on Monday, 26 January 2015 10:17

Lịch sử tiểu thuyết: Động Đình Hồ Ngoại Sử 44.

  • PDF
HỒI THỨ BỐN MƯƠI BỐN. Ai ngờ đôi lứa thiếu niên ;Quan sơn để cách hàn huyên bao đành.(Chinh phụ ngâm khúc). Đào Kỳ đã có chủ trương trước, đi đâu chàng cũng thi ân bố đức cho dân, để gây tiếng tăm cho đất Lĩnh-nam. Đạo quân của chàng có 15 vạn, bây giờ thêm quân Thục đầu hàng nữa thành 20 vạn. Chà ... Read more...

Last Updated on Friday, 16 January 2015 12:11

Lịch sử tiểu thuyết: Động Đình Hồ Ngoại Sử 43.

  • PDF
HỒI THỨ BỐN MƯƠI BA. Bóng dáng Phù-đổng Thiên-vương. Trưng Nhị bảo Hồ Đề :_ Em nhớ lúc nào cũng phải duy trì đội Thần-phong bảo vệ cho mình và các Sún ở dưới thành. Riêng Sún Lé thì đã có chị bảo vệ.Hồ Đề chỉ Sún Lé :_ Sún Lé có tài leo dây, leo cây còn hơn khỉ, vậy khi sư tỷ leo lên thành, nó cũn ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 17 December 2014 19:49

Lịch sử tiểu thuyết: Động Đình Hồ Ngoại Sử 42.

  • PDF
Lịch sử tiểu thuyết: ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ kỳ 42. LTS.- Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ hiện là Bác Sĩ Giám Đốc Trung Quốc Sự Vụ tại Viện Pháp-Á (IFA), Thành Viên trong Y Sĩ Đoàn Pháp Quốc. Ông là người cầm bút nổi tiếng trước và sau năm 1975, đã ấn hành được hơn 100 ngàn trang sách về lịch sử và ... Read more...

Last Updated on Thursday, 13 November 2014 12:15

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation