Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

XÃ LUẬN

Việt Nam sẽ bắt chước Nga để quản trị đất nước?

  • PDF
TỪ NGA ĐẾN VIỆT NAM. · Phạm Trần. Ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 6 năm lần thứ tư hôm 18/03/2018 được Việt Nam đón nhận như một tin mừng cho sự tồn tại lâu dài của chính mình. Tại sao ? Thứ nhất, ông Putin là người bạn thân thiết và nước Nga luôn luôn được coi là đồng minh ... Read more...

Last Updated on Saturday, 14 April 2018 16:05

CSVN dối trá & hèn mạt: TỪ MẬU THÂN 1968 ĐẾN GẠC MA 1988.

  • PDF
  CSVN: TỪ MẬU THÂN 1968 ĐẾN GẠC MA 1988! · @ Phạm Trần Muốn biết đảng và nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam khiếp nhược trước đồng tiền và áp lực quân sự của Trung Cộng như thế nào, thì chỉ cần so sánh thái độ và việc làm của họ trong hai biến cố : Tổ chức ăn mừng 50 năm tấn công Mậu Thân 196 ... Read more...

Last Updated on Thursday, 22 March 2018 10:20

CSVN tự bốc, tự than & tự chửi chính mình.

  • PDF
CSVN: TỰ BỐC-TỰ THAN VÀ TỰ CHỬI. · * Phạm Trần. Tình hình Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 7, khai mạc vào tháng 5/2018 có khả năng xấu đi, trước hiện tượng thi đua xu nịnh Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng để quên đi nhu cầu cấp bách phải đổi mới chính trị để cho dân tham gia việc nước. Với ch ... Read more...

Last Updated on Monday, 19 March 2018 15:03

CSVN 39 năm qua chưa biết nhục nhã!

  • PDF
VC 39 NĂM VẪN CHƯA BIẾT  NHỤC. · Phạm Trần. 58 năm sau ngày ông Hồ Chí Minh, cha đẻ của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) nói câu tuyên truyền“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” thì số cán bộ,  đảng viên “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” và “quan liêu, tham nhũng, lãng phí” tăng cao h ... Read more...

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 21:05

4 nguy cơ Đảng CSVN tan vỡ.

  • PDF
4 NGUY CƠ ĐẢNG CSVN CHẾT NGAY ĐƠ. · Phạm Trần. “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hoà bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tình trạng suy tho ... Read more...

Last Updated on Friday, 09 February 2018 17:51

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation