Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

XÃ LUẬN

CSVN 39 năm qua chưa biết nhục nhã!

  • PDF
VC 39 NĂM VẪN CHƯA BIẾT  NHỤC. · Phạm Trần. 58 năm sau ngày ông Hồ Chí Minh, cha đẻ của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) nói câu tuyên truyền“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” thì số cán bộ,  đảng viên “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” và “quan liêu, tham nhũng, lãng phí” tăng cao h ... Read more...

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 21:05

4 nguy cơ Đảng CSVN tan vỡ.

  • PDF
4 NGUY CƠ ĐẢNG CSVN CHẾT NGAY ĐƠ. · Phạm Trần. “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hoà bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tình trạng suy tho ... Read more...

Last Updated on Friday, 09 February 2018 17:51

Đảng CSVN đang tìm hố chôn chúng.

  • PDF
CSVN CÀNG XÂY CÀNG VỠ. · Phạm Trần. ĐĐảng Cộng sản Việt Nam đang tìm cách không tự đào hố chôn mình trong công tác thanh lọc hàng ngũ trước Hội nghị Trung ương 7 diễn ra vào tháng 05/2018. Đây là kế họach “Xây Dựng Đảng” không có lối thoát được gọi là “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghi ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 31 January 2018 18:54

Donald Trump bị đánh giá là Tổng Thống tệ hại của nước Mỹ.

  • PDF
NƯỚC MỸ CHAO Đ ẢO SAU MỘT NĂM DONALD TRUMP. · * Phạm Trần. Sau một năm cầm quyền, Tổng thống Cộng hoà Donald Trump đã phạm nhiều lỗi lầm ngoại giao, khiến nước Mỹ mất vai trò lãnh đạo trên thế giới. Ông Trump cũng hành động bất nhất, ăn nói văng mạng, gây chia rẽ, bị lên án “kỳ thị chủng tộc”  ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 24 January 2018 10:09

VC: TỪ CUỘC CHIẾN MẠNG ĐẾN KHOE KHOANGLÁO TOÉT.

  • PDF
CSVN: TỪ CUỘC CHIẾN MẠNG ĐẾN KHOE LÁO TOÉT. · * Phạm Trần. Quân đội của đảng Cộng sản Việt Nam đã tung 10,000 người được gọi là “hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên" vào “chiến trường đấu tranh chống những cà nhân và các thế lực chống đảng.” Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩ ... Read more...

Last Updated on Thursday, 11 January 2018 16:03

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation