Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

XÃ LUẬN

67 năm VC tước đoạt mọi quyền sống của nhân dân, từ Tuyên Ngôn Độc Lập 2-9-1945

  • PDF
VN: 2-9-2012 NGHĨ VỀ 2-9-1945.* Phạm Trần.Việt Nam 67 năm sau ngày độc lập đầu tiên trong đời thì người dân đã có “quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” như Tuyên Ngôn ngày 2 tháng 9 năm 1945 xác quyết chưa, hay ngày nay các quyền này vẫn là thứ “xin-cho” độc quyền của đảng Cộng s ... Read more...

Last Updated on Tuesday, 11 September 2012 09:15

VC hèn mạt trước hành động xâm lăng trắng trợn của Tàu Cộng

  • PDF
TẦU LÀM KHÔNG NÓI - VIỆT NAM NÓI KHÔNG LÀM.* Phạm Trần“Có thể nói rằng chủ quyền lãnh thổ nước ta đang đứng trước thử thách lịch sử rất to lớn. Trách nhiệm trước lịch sử đang đòi hỏi thế hệ chúng ta nhận rõ nguy cơ và có quyết sách sáng suốt, quyết tâm mạnh mẽ để bảo vệ giang sơn gấm vóc, đảm bảo ch ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 29 August 2012 09:23

Tàu Cộng đòi giết Giặc Việt, VC lại tôn thờ chúng!

  • PDF
DÂN ĐÃ THỨC, SAO ĐẢNG VẪN NGỦ? * Phạm Trần Tổ tiên người Việt có câu ”cháy nhà ra mặt chuột” cho nên khi chuyện nhà, việc nước gặp chuyện không hay ta mới biết ai là kẻ trung, người hiếu hoặc người nào dễ dàng chấp nhận số phận để được an thân, dù trong tay kẻ thù hay những kẻ phản bội. Bằng ... Read more...

Last Updated on Friday, 17 August 2012 09:07

CSVN vẫn nhớ ơn bọn xâm lược Trung Cộng

  • PDF
NHỚ ƠN KẺ XÂM LƯỢC. * Phạm Trần Không nước nào trên thế giới có chuyện nhân dân một nước bị xâm lăng, lại có lãnh đạo kêu gọi nhớ ơn kẻ xâm lược như ở Việt Nam vào thời Trung Cộng sắp dậy cho Việt Nam một bài học nữa. Chuyện thứ nhất xẩy ra vào ngày 10-07-2012 tại “Đại hội đại biểu tòan quốc Hội ... Read more...

Last Updated on Thursday, 09 August 2012 08:53

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation