Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

An Lộc Sử

Trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến kỳ 17 - Cựu Thiếu Tá Nguyễn Sơn gởi Cô giáo Pha.

  • PDF
NHỚ VỀ AN LỘC, VIẾT GỞI CÔ GIÁO PHA.  LTS.- Mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại chiến trường An Lộc, Ðại Uý Nguyễn Sơn (cấp bậc cuối cùng là Thiếu Tá BCD), tác giả bài này là Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 2, Ðại Uý Phạm Châu Tài (Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 3), và Trung Úy Lê Văn Lợi chỉ huy 4 toán thám sát. Tất cả b ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 17 December 2014 20:07

Trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến kỳ 16 - BCD Đỗ Đức Thịnh.

  • PDF
Biệt Cách Dù ĐỖ ĐỨC THỊNH: HAI THÁNG TỬ THỦ AN LỘC. Những ngày cuối tháng tư ở Boise (Idaho) khí hậu ấm lạ thường. Ánh nắng sáng chan hoà trên khắp vạn vật nhờ ở hiện tượng El Niño đã xoá đi khí lạnh của mùa Ðông, đây đó trong vườn những khóm hoa Locust, Daffodils, Tulips đã nở rộ khoe sắc thắm v ... Read more...

Last Updated on Friday, 21 November 2014 17:58

Trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến kỳ 15 - Hổ Xám Phạm Châu Tài.

  • PDF
AN LỘC, CHIẾN TRƯỜNG ÐI KHÔNG HẸN. * "Hổ Xám" Phạm Châu Tài.   (Viết cho những chiến hữu của tôi đã một thời vào sanh ra tử trên khắp chiến trường sôi bỏng để bảo vệ đất nước). Tác Giả, Cựu Thiếu Tá Hổ Xám Phạm Châu Tài, cùng 2 cựu Sĩ Quan Võ Bị Dalat. Hình từ trái qua phải: Cựu Thiếu Tá Phạ ... Read more...

Last Updated on Friday, 21 November 2014 17:59

Trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến kỳ 14.

  • PDF
Trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến kỳ 14. (tiếp theo) LTS.- Trong hơn 80 năm đấu tranh Quốc Gia - Cộng Sản, người ta đều nhận thấy 2 chiến trận mang tính cách chiến lược là trận Điện Biên Phủ năm 1954 đưa tới Hiệp Định Genève và trận An Lộc năm 1972 đưa tới Hiệp Định Paris. Những tài liệu lưu lại c ... Read more...

Last Updated on Friday, 21 November 2014 17:59

Trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến kỳ 13.

  • PDF
Trận An-Lộc 93 ngày đêm tử chiến kỳ 13. (tiếp theo) LTS.- Trong hơn 80 năm đấu tranh Quốc Gia - Cộng Sản, người ta đều nhận thấy 2 chiến trận mang tính cách chiến lược là trận Điện Biên Phủ năm 1954 đưa tới Hiệp Định Genève và trận An Lộc năm 1972 đưa tới Hiệp Định Paris. Những tài liệu lưu lại c ... Read more...

Last Updated on Friday, 21 November 2014 18:01

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation