Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Sổ Vàng An Lộc Foundation

SỔ VÀNG AN-LỘC FOUNDATION. An-Lộc Foundation chính thức ra mắt tại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 7/2012. Mục đích chính là thực hiện Project chuyển dịch Anh Ngữ quyển sử liệu “Chiến Thắng An-Lộc 1972” để đưa vào dòng lịch sử và quân sử thế giới. Dự án lịch sử này cần ngân khoản khá lớn. Do đó, một số quý vị ... Read more...

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation