Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Chùm thơ Quốc Nam #1

  • PDF
C h ù m  T h ơ  Q u ốc  N a m  # 1     MỘT GÓC THIÊN ĐƯỜNG   Bởi vì em, anh làm thơ tình ái, Chỉ vì em, thi nhân dốc tim trần. Yêu em lắm, ngàn tiếng thở ái ân, Anh chết đuối trong niềm riêng hạnh phúc. Em yêu dấu, nỗi lòng nào tỉnh thức, Đam mê nào không có lúc đau rưng. Trời đã trao anh ... Read more...

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation