Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

SRBS RADIO

Lễ Hội suốt mồng 3 Tết Mậu Tý tại Seattle, với cuộc xổ số trúng xe hơi Toyota.

  • PDF
Lễ Hội suốt mồng 3 Tết Mậu Tý tại Seattle, với cuộc xổ số trúng xe hơi Toyota.Lễ Hội suốt mồng 3 Tết Mậu Tý tại Seattle, với cuộc xổ số trúng xe hơi Toyota.  SEATTLE.- Tin khó tin nhưng có thật, một cơ quan truyền thông Việt-Ngữ đã mở cuộc xổ số mừng năm mới với 3 lô trúng giá trị, mà người tham dự không cần mua vé số. Mồng 3 Tết Nguyên Đán vừa qua (ngày 9 tháng 2 năm 2 ... Read more...

Bản Tạ Ơn Đầu Năm Đinh Hợi gởi đồng bào mọi giới trong & ngoài nước Việt Nam nhân dịp đánh dấu “Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương 30 năm phục vụ”

  • PDF
Bản Tạ Ơn Đầu Năm Đinh Hợi gởi đồng bào mọi giới trong & ngoài nước Việt Nam nhân dịp đánh dấu “Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương 30 năm phục vụ”Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương (Đông-Phương Foundation) chân thành tạ ơn quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo, Cộng Đồng,  Hội Đoàn, quý ân nhân, quý đồng nghiệp, quý ... Read more...

Bản Cảm Tạ Đầu Năm Mậu Tý gởi đồng bào mọi giới nhân dịp đánh dấu “Đài phát thanh SRBS tiếp tục phục vụ cộng đồng & nền văn hóa Việt-Tộc qua năm thứ 15”

  • PDF
Bản Cảm Tạ Đầu Năm Mậu Tý gởi đồng bào mọi giới nhân dịp đánh dấu “Đài phát thanh SRBS tiếp tục phục vụ cộng đồng & nền văn hóa Việt-Tộc qua năm thứ 15”Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương (Đông-Phương Foundation) & Đài phát thanh SRBS chân thành tạ ơn quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo, Cộng Đồng,  Hội ... Read more...

Bản Cảm Tạ Đầu Năm Kỷ Sửu gởi đồng bào mọi giới trong & ngoài nước Việt Nam

  • PDF
Bản Cảm Tạ Đầu Năm Kỷ Sửu gởi đồng bào mọi giới trong & ngoài nước Việt Nam Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương (Đông-Phương Foundation) & Đài phát thanh SRBS chân thành tạ ơn quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo, Cộng Đồng,  Hội Đoàn, quý ân nhân, quý đồng nghiệp, quý văn/nghệ sĩ, và đồng bào mọi giới ... Read more...

Đài HD Việt Ngữ đầu tiên tại Châu Mỹ đã khai trương

  • PDF
Đài HD Việt Ngữ đầu tiên tại Châu Mỹ đã khai trương Đài HD Việt Ngữ đầu tiên tại Châu Mỹ đã khai trương Mục sư / Tiến sĩ Phan Phước Lành: Nước Mỹ đã đi những bước khai  phá trong lãnh vực thông tin, rất khả quan và thách thức. Nước Mỹ đã bỏ những kỹ thuật cũ kỹ, và lãnh đạo thế giới bằng khoa học kỹ thuật. Đài phát thanh HD của chúng ta ... Read more...

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation