Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

CỘNG ĐỒNG

Họp mặt Tân Xuân Đoàn Kết & 100 ngàn MK cứu trợ Tsunami

  • PDF
Họp mặt Tân Xuân Đoàn Kết & 100 ngàn MK cứu trợ Tsunami "Đêm thơ nhạc Tân Xuân Đoàn Kết" tổ chức tại đô thị Seattle vào ngày 25 tháng giêng 2005, lần đầu tiên quy tụ được đông đảo nhất mọi giới sinh hoạt trong cộng đồng nơi Cao Nguyên Tình Xanh Washington trên nhiều lãnh vực. Điểm khác thường ... Read more...

Cuộc Biểu Tình Đầu Tiên tại tiểu bang Washington Chống vụ Hoàng Sa-Trường Sa

  • PDF
Cuộc Biểu Tình Đầu Tiên tại tiểu bang Washington Chống vụ Hoàng Sa-Trường Sa Cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng và Việt Cộng, diễn ra khá nhịp nhàng và thành công. Thành phần tham dự gồm đủ nam-phụ-lão-ấu tuổi từ 5 tới 85 tuổi, đặc biệt là các bạn trẻ đã sốt sắng tham dự từ đầu đến cuối cuộc biểu ... Read more...

Đại Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận năm thứ 33 bị phá hoại

  • PDF
Đại Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận năm thứ 33 bị phá hoại Thư Mời đề ngày 9 tháng 3/2008 ghi rõ danh tánh người thay mặt Ban Vận Động Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm là Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng (ký tên). Thư này được gởi tới các Hội Đoàn trong vùng, cũng như đăng tải trên 2 tuần báo Người Việt Tây Bắc và Phươn ... Read more...

Một gia đình thiếu nhân-tính biểu tình trước Chùa Seattle

  • PDF
Một gia đình thiếu nhân-tính biểu tình trước Chùa Seattle Trong khi hàng trăm quan khách và đồng hương đang họp mặt tế lễ Tổ Tiên đầu năm mới, thì người ta thấy một hoạt cảnh lố lăng đang diễn ra ngay cổng Chùa, dưới hàng Cờ VNCH và cờ Phật Giáo: 7 người đồng hương Quảng Nam và một người tên Phan ... Read more...

Biểu tình ăn-vạ tại Quận Cam, tố cáo những điều sai sự thực.

  • PDF
Biểu tình ăn-vạ tại Quận Cam, tố cáo những điều sai sự thực. Gia đình Ngô Thương chỉ là nhóm người ‘đánh mướn’ hoặc ‘ăn vạ’, do sự giật dây của một tổ chức chính trị bịp bợm mà ông Quốc-Nam thường chống đối mãnh liệt hơn 2 thập niên qua. Nhóm này đã từng biểu tình đòi quyền lợi trước quan tài giữ ... Read more...

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation