Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

CỘNG ĐỒNG

Quốc-Nam gởi Người Dưới Mộ Sâu...

  • PDF
Quốc-Nam gởi người dưới mộ: Việt Dzũng & Cao Sơn. *** Vĩnh biệt ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Nguyễn Ngọc Hùng Dũng bút hiệu Việt Dzũng đã vĩnh viễn xa lìa trần thế vào ngày 20/12/2013. Anh nhận hung tin với nỗi buồn sâu kín. Nguyện cầu Linh hồn em sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên cõi Thiên Đàng. Anh ... Read more...

Last Updated on Thursday, 02 January 2014 20:40

Dâm Tăng THÍCH CHÁNH LẠC bị đuổi khỏi giới lãnh đạo Phật Giáo Thống Nhất.

  • PDF
ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ THÔI TỪ CHỨC. - Cải Tổ Nhân Sự Văn phòng Viện Hoá Đạo II, loại Dâm Tăng Thích Chánh Lạc khỏi Giáo Hội. * Phạm Trần Hoa Thịnh Đốn.- Đức Tăng thống Thích Qủang Độ, Nhà Lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không chịu gia nhập với Tổ chức Phật gi ... Read more...

Last Updated on Saturday, 28 September 2013 19:20

Một Cố Vấn Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ chào mừng Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ VN Toàn Cầu.

  • PDF
Cố Vấn thuộc "Kitchen Cabinet" của Tổng Thống Hoa Kỳ chào mừng Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Toàn Cầu kỳ III. Nhạc sĩ/nhà báo Huyền Anh đã trở thành Cố Vấn trong Nhóm Kitchen Cabinet của Tổng Thống Hoa Kỳ Obama. Tên thật ông là Dương Văn Hạnh, tức nhà báo Hạnh Dương (Giám Đốc Điều Hành tuần bá ... Read more...

Last Updated on Monday, 05 August 2013 19:13

Xứ đạo Tacoma nổi bật với Đoàn Dâng Hoa hơn 1 trăm giáo dân.

  • PDF
Xứ đạo Tacoma nổi bật với Đoàn Dâng Hoa hơn 1 trăm giáo dân.TACOMA: ĐOÀN DÂNG HOA ĐỨC MẸ  ĐỘC ĐÁO NHẤT Ở TIỂU BANG WASHINGTON. * Giao Châu Phúc Yên TACOMA, Washington.- Tháng 5, Tháng Hoa (May Flower), tháng Mân Côi, tháng Hoa Đức Mẹ và nhân kỷ niệm ngày Thánh Quan Thầy của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tacoma, Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 22 May 2013 08:39

Lần đầu tiên 40 văn nghệ sĩ tập họp trong tuyển tập "Tiếng Thơ Tây Bắc"

  • PDF
40 văn nghệ sĩ tập họp trong tuyển tập thi ca đầu tiên tại Miền Tây Bắc Hoa Kỳ & Canada. SEATTLE (TMN News).- Lần đầu tiên, một tuyển tập thi ca đuợc trang trọng ra mắt tại miền Tây Bắc Châu Mỹ. 39 thi nhân và 1 họa sĩ đã góp mặt trong quyển sách “Tiếng Thơ Tây Bắc” dầy 408 trang. Tên tuổi họ gồm: ... Read more...

Last Updated on Friday, 15 February 2013 20:34

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation