Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Poet Quốc Nam

Mục Sư Đỗ Vĩnh Tường: Ân sủng Trời ban cho Quốc-Nam

  • PDF
Mục Sư Đỗ Vĩnh Tường: Ân sủng Trời ban cho Quốc-Nam Tôi rất ngưỡng mộ, mến phục tâm chí và nhiệt tình của Quốc Nam, đã dốc đổ vào trong các vần thơ mà anh đã sáng tác. Cầu xin Thượng Đế ban phúc lành cho anh càng thêm vững tâm chí, tiếp tục bước đường văn nghiệp, để phục vụ đồng bào và quê hương ... Read more...

Cựu Dân Biểu Trần Đình Ngọc: Quốc-Nam, một đời cho đấu tranh

  • PDF
Cựu Dân Biểu Trần Đình Ngọc: Quốc-Nam, một đời cho đấu tranh Không riêng cho tuổi trẻ, không riêng cho tuổi già, nhưng theo ý tôi, tập ‘Quê Hương Nước Mắt’ của thi sĩ Quốc Nam, là tập thơ gối đầu gường chung cho hết mọi người Việt di tản còn có lòng với quê hương, muốn nhìn quê hương một ngày mai ... Read more...

Nhà cách mạng Nhị Lang: Quốc Nam vạch tiến trình phục quốc

  • PDF
Nhà cách mạng Nhị Lang: Quốc Nam vạch tiến trình phục quốc Tôi nhận thấy Quốc Nam quả thực là ‘Một chiến sĩ cách mạng mượn vần thơ để nói lên lý tưởng đấu tranh của mình, hơn là một thi nhân mượn ý chiến đấu để sáng tác những vần thơ hùng tráng’.   Nhà văn, nhà cách mạng lão thành Nhị Lang: Q ... Read more...

Hòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Giác-Nhiên: Bút thép Quốc-Nam

  • PDF
Hòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Giác-Nhiên: Bút thép Quốc-NamHòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Giác-Nhiên: Bút thép Quốc-Nam Quốc Nam là tiếng nói đã từng gào thét vang dội khắp năm châu, nơi nào cũng đều biết ngòi bút thép của Quốc Nam, là tiếng nói tận đáy lòng của người Dân Nước Việt.   Hòa Thượng Pháp Chủ, Thi Nhân Thích Giác Nhiên: Bút thép Quốc-Nam. Quố ... Read more...

Nhà phê bình Ngô Tường Dũng: Quốc-Nam, thi sĩ của đại chúng

  • PDF
Nhà phê bình Ngô Tường Dũng: Quốc-Nam, thi sĩ của đại chúng Thơ là huyền nhiệm, là gặp gỡ đấng siêu hình, là một thứ tôn giáo của tâm linh và ngôn ngữ. Nhưng thơ trước hết là cung đàn mang cùng tần số với người đọc. Không biết Quốc-Nam có phải là Bá-Nha không, nhưng chúng ta tự nhiên trở thành Tử ... Read more...

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation