Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

TÀI LIỆU

Hội súng đạn NRA đang mất thế mạnh tại Mỹ.

  • PDF
Hội NRA mất thế mạnh. · Ngô Nhân Dụng. Hội Súng Đạn Toàn Quốc (NRA, National Rifle Association) là tổ chức vận động chính trị mạnh nhất nước Mỹ. Họ có mục đích rõ rệt là chống các dự luật kiểm soát súng, và tìm cách giúp cho nhiều người Mỹ được mua nhiều thứ súng có khả năng giết được nhiều ngườ ... Read more...

Last Updated on Thursday, 08 March 2018 21:06

Hòa Hợp hòa giải với ai, khi VC ăn Tết Mậu Thân bằng xương máu?

  • PDF
ĂN TẾT BẰNG XƯƠNG MÁU MẬU THÂN THÌ HÒA HỢP-HÒA GIẢI VỚI AI? · * Phạm Trần Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam  đã tự tay bóp cò súng vào đầu khi mở tiệc liên hoan mừng “chiến thắng Mậu Thân 50 năm” mà mồm vẫn bô bô kêu gọi người Việt bỏ nước ra đi từ sau 30/04/1975 hãy “khép lại quá khứ, hướng tới ... Read more...

Last Updated on Friday, 23 February 2018 21:15

Mậu Thân Huế: Tại sao VC phải thảmsát?!

  • PDF
Mậu Thân Huế: Tại sao VC phải thảm sát? · Lữ Giang. Trong phần trước chúng tôi đã trình bày rõ Mỹ biết âm mưu của Cộng quân là huy động lực lượng chiếm Huế để làm thủ đô của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nên Mỹ đã huy động một lục lượng lớn, chờ Cộng quân rơi vào tử địa là tiêu diệt. Trong bài n ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 21 February 2018 15:15

Địa ngục trần gian có thật tại Huế 1968!

  • PDF
ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương, Orange County, Calif. USA. Kính Gởi: -Đồng bào Quốc Nội, Hải Ngoại. -Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa -Quý chiến Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.   THƯ CỦA NHÂN CHỨNG SỐNG MẬU THÂN 1968 TẠI ... Read more...

Last Updated on Monday, 26 February 2018 08:05

Nửa thế kỷ cuộc thảm sát Tết Mậu Thân.

  • PDF
50 NĂM CUỘC THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018) · Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi, 04-02-2018. Toàn thể dân Việt đang bước vào thời điểm tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân (1968-2018). Đây là sự kiện thuộc hạng đáng ghi nhớ nhất trong Việt sử vì nhiều mối liên hệ: ý nghĩa thiêng liêng của ngà ... Read more...

Last Updated on Wednesday, 21 February 2018 15:14

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation