Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
TRẦN CÚC PDF Print E-mail
Written by Editor   
Saturday, 10 August 2013 20:31

alt

TRẦN CÚC

 

Tên thật và bút hiệu: Trần Cúc

Ngay` sanh: 22-11-1959 tai Sa`igo`n Vie^.t Nam
Tru*o*'c 1975:   hoc ta.i tru*o*`ng Quo^'c Gia Nghia~ Tu*? Ta.i Sa`igo`n VietNam.
Than'g 3 -1989 sang My~ cu* ngu. ta.i MN , hie^.n cu* ngu. tai Sanjose CA.
Nhu*`ng ta'c pha^?m da^`u tay của cô da~du*o*.c tham gia trong chương tri`nh Tác Giả Tác Phẩm ky` 1 & k`y 2 ta,i San Jose.
Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone : 925-518-4078

 

 

 

Last Updated on Saturday, 10 August 2013 20:38
 

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation