Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Tác giả NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH. PDF Print E-mail
Written by Editor   
Saturday, 10 August 2013 19:53

alt

Tác giả NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH.

 

Nguyễn Thị Khánh Minh, quê quán tại Nha Trang & Hà Nội. Cựu Sinh Viên Đại Học Luật Khoa Saigon. Cô tốt nghiệp Củ Nhân Luật năm 1974.
Các thi tập đã xuất bản:
- Tặng Phẩm, nhà xuất bản Khánh Hòa VN, 1991.
- Trăm Năm, NXB Khánh Hòa VN, 1991.
- Tơ Tóc Cũng Buồn, NXB Văn Học VN, 1997.
- Đêm Hoa, NXB Văn Học VN, 1999.
- Những buổi sáng, NXB Trẻ, 2002.
- Ký Ức của Bóng, NXB Phố Văn Hoa Kỳ, 2013.

 

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation