Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Linh Mục cựu Tuyên Úy Công Giáo VN Trường Võ Bị Dalat đã tạ thế... PDF Print E-mail
Written by Editor   
Monday, 28 May 2018 07:28

Phân Ưu.

Thi văn sĩ Quốc Nam (trái) & LM Trần Đức Phương (phải) trong Dạ Tiệc mừng thượng thọ 80 tuổi của

Cha Phương tại Everett.

 

Chúng tôi vô cùng đau xót nhận được ai tín:

Linh Mục An-Phong Trần Đức Phương

- Cựu Thiếu Tá Tuyên Úy Công Giáo QLVNCH Trường Võ Bị Quốc Gia VN, Trường Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp & Đại Học Chiến Tranh Chính Trị.

- Cựu Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Seattle.

Đã được Thiên Chúa gọi về ngày 30 tháng 5 năm 2018 (nhằm ngày 16 tháng tư năm Mậu Tuất), tại Seattle. Hưởng thọ 82 tuổi.

Giới truyền thông Việt Ngữ & anh chị em văn nghệ sĩ Tây Bắc Mỹ Châu chúng tôi thành kính phân ưu cùng Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Seattle & tang quyến.

Nguyện cầu Linh Hồn Cha An-Phong sớm hưởng Nhan Thánh Chúa trên Nước Trời.

- Hội Đồng Quản Trị Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương (since 1976)

- Giải Quốc Tế Tượng Vàng Việt Nam (since 1979)

- Global Saigon HD Radio FM Digital 92.5 (since 1993)

- Tuần báo Việt Báo Miền Nam

- Tuần báo Saigon Nhỏ Seattle

- An-Lộc Foundation (since 2012)

Đô thị Seattle, Cao Nguyên Tình Xanh Washington, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.Last Updated on Monday, 02 July 2018 07:16
 

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation