Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Bọn Tầu Cộng khốn nạn vô cùng. PDF Print E-mail
Written by Editor   
Monday, 04 December 2017 21:59

B ỌN T ẦU C ỘNG KHỐN NẠN VÔ CÙNG.

· *                      * Bùi Bo Trúc.

Gia thế k 19 Trung Hoa dưới triu nhà Thanh đã tri qua hai cuc chiến tranh vi đế quc Anh. Trn Nha Phiến Chiến Tranh th nht din ra t năm 1840 đến 1843 và trn th nhì t 1856 đến 1860. Trong trn th nhì, Anh còn được Hoa Kỳ, Pháp và Nga tr chiến. Triu đình Thanh thua nng nên đã phi ký vi Anh mt s hip ước bt bình đng, phi nhường mt s đt đai cho Anh, phi m ca khu cho các nước ngoài tiến vào buôn bán và phi chp thun nhiu đòi hi phi lý ngay trên đt nước Trung Hoa.

Nguyên do đưa ti hai cuc binh biến này là vì Anh mun đem nha phiến do công ty Đông n ca h sn xut đ bán ti Trung Quc kiếm li. Nhưng vic đưa nha phiến vào cũng khiến cho đông đo người Trung Hoa mc vào vòng nghin ngp. Triu đình nhà Thanh nhìn ra nhng nguy him này ca nha phiến nhưng cũng không làm được gì. Nếu tình trng nghin nha phiến kéo dài và lan rng khp trong nước thì người dân Trung Hoa s tr thành mt dân tc bc nhược, yếu hèn. Ha dit vong nht đnh s ti vi nước Trung Hoa.

Người Nht nhìn ra điu đó và thy ngay người Hoa đang trên đường tr thành mt dân tc bc nhược, bnh hon, ươn hèn. Các võ sĩ Nht thách đu vi võ sĩ Trung Quc và đã thng ln trong nhiu cuc t thí nên người Nht càng tin là Trung Hoa đang trên đường hy dit. Điu này được nhc li trong cun phim nhan đ “Tinh Võ Môn.” Trong phim, võ đường ca Hoc Nguyên Giáp, mt võ sư tìm cách dy lên phong trào dùng võ thut đ lành mnh hóa đt nước Trung Hoa, b mt võ đường ca người Nht Thượng Hi h nhc bng cách tng cho bn ch “Đông Á Bnh Phu,” người bnh ca Đông Á châu. Mt võ sinh thuc võ đường Tinh Võ Môn là Trn Chân (do Lý Tiu Long th din) đã đến tn võ đường Nht bn quăng tr li bc hoành phi có ni dung nhc m người Hoa đó.

“Đông Á Bnh Phu” là ch Hán. Các quc gia Tây phương thì gi nước Trung Hoa là “the sick man of Asia.” Vic h nhc nước Trung Hoa như thế phn nào đã là nguyên do đưa ti cuc ni dy phò Thanh dit dương, đánh ngoi quc giúp nhà Thanh, lôi kéo Trung Hoa vào nhng cuc chiến khác.

Thc ra người Anh khi đưa nha phiến vào Trung Hoa là ch ct làm tin ch cũng không nghĩ ti vic làm suy yếu đt nước và dân tc Trung Hoa. Nhưng nha phiến thì li to ra mt thm ha khác cho nước Trung Hoa. Chuyn nghin ngp to ra nhng tác hi v sc khe, cho th lc và tinh thn, ý chí ca người dân Trung Hoa ch là cái phó sn ca nha phiến. Người Anh khi đi chiếm thuc đa thì cũng đc ác lm nhưng trong trường hp đưa nha phiến vào Trung Hoa thì h không có ch đích đc đa là mun biến nước này thành mt quc gia có nhng người dân bnh hon, bc nhược c th xác ln tinh thn.

Tuy thế, nếu nha phiến đưa ti nhng hu qu như thế thì cũng... chng sao.

Ngày nay nhng “bnh phu,” nhng người bnh Đông Á đang thy dn dn xut hin.

Ln này, người Anh không phi là th phm to ra nhng người bnh này. Thế gii đã tri qua nhiu thay đi. Thế gii không còn nước nào có nhng hành x đc ác như c tình gây ra nhng tai ha khng khiếp cho nhng dân tc, nhng quc gia như hi thế k th 19 na.

Thì chúng ta vn tin tưởng như thế. Nhưng s thc không đúng như vy. Nếu chúng ta nhìn vào Vit Nam thì s thy ngay là người Vit đang tr thành nhng “Đông Á Bnh Phu” ca thế k 21. Th phm tìm cách biến người Vit thành “Đông Á Bnh Phu” mi này là nước láng ging vi ch trương đi vi VitNam bng 16 ch vàng 4 ch tt, da trên tình đng chí anh em, môi h răng lnh... Trung Quc đang làm tt c nhng gì làm được đ đy Vit Nam vào tình trng dit vong. Các “Đông Á Bnh Phu” mi này s lôi đt nước và dân tc đến ch hy dit trong mt thi gian rt ngn. Vào năm 2020, con s người Vit mc bnh ung thư s là con s cao nht thế gii.

Trung Quc đang làm mi vic đ đưa ti thm ha đó. Trung Quc đu đc người Vit bng các sn phm mà h bán sang Vit Nam và tràn ngp Vit Nam bng các loi hàng hóa gây ung thư và nhiu th bnh nan y khác cho người tiêu th Vit Nam, cho đó là nhng loi qun áo, đ chơi tr em hay nhng nt vú ca ph n... Ti sao nhng hàng hóa do Trung Quc bán sang Vit Nam đu cha nhng đc cht gây ung thư cho người dùng thì không ai có th hiu được. Gn như tt c các sn phm Trung Quc bán sang Vit Nam đu có các cht gây các bnh đc đa mà nhiu nht là bnh ung thư.

Các loi thc phm mà Trung Quc bán sang Vit Nam cũng cha các đc cht gây ung thư. T trái cây đến các loi tht đu được tm ướp các hóa cht mà quc tế đã cm dùng trong k ngh chế biến thc phm đu được Trung Quc đưa sang VitNam. Nhng loi hàng không nhp cng t Trung Quc và được sn xut Vit Nam thì đu dùng các loi hóa cht sn xut ti Trung Quc bán đy Vit Nam đ chế biến, gi cho tươi, không b hư hng. Tt c đu là nhng hóa cht đc hi có th to hu qu nguy him cho người tiêu th VitNam. Luôn c các thuc Tây y cũng như các loi dược tho do h bán sang VitNam cũng có nhng tác hi nguy him cho người dùng vì có th là sn phm gi mo hay c tình bào chế bng các loi cht đc. Ti mt s thành ph, ngay c Hà Ni và Sài Gòn cũng có các y sĩ gi Trung Quc m phòng mch cha bnh “chui” cho bnh nhân người Vit và kết qu ra sao thì ai cũng có th đoán được.

Trung Quc còn tung ra nhng hot đng khác đ giết cho bng được dân tc VitNam, trong đ mi lãnh vc nông nghip, kinh tế, xã hi...

Nhng trò thu mua chân bò, chân trâu, lông đuôi voi, c bươu vàng, đa... hay đt mua ht điu, dưa hu, tht heo... ri thình lình không mua na làm cho nông dân điêu đng sng d chết d. K ngh sn xut cà phê ca  Vit Nam đang b đe da trm trng vì mt s khu vc trng cà phê đang b dp đ trng các loi cây khác qua kế hoch đc hi ca bn thương lái Trung Quc. Đó là trên cn, trên đt lin còn ngoài bin thì tu đánh cá ca ngư dân Vit b tu Trung Quc tn công, cm đánh cá ngay trong hi phn Vit Nam. Gn đây hơn là vic nhà máy thépFormosa th đc cht xung bin khiến cá chết khp 4 tnh min Trung. Đó là chưa k nhng tàn phá to ra cho môi trường sng cao nguyên và nhiu nơi khác ca Vit Nam. Và luôn c vùng đng bng sông Cu Long cũng đang b bc t vì nhng đp thy đin trên thượng ngun sông Mekong do Trung Quc xây dng. Nhiu din tích trng lúa và cây trái ca Vit Nam đang b đe da nghiêm trng. Sn lượng lúa go s gim sút nng.

Đt đai b mt vào tay Trung Quc bng nhiu cách như ngy trang bng nhng b ngoài hp pháp hay bt hp pháp. Nhiu khu vc chiến lược đã b bán cho Trung Quc. Người Hoa có mt khp nơi VitNam. Nhng khu ph Tu mc lên nhiu tnh, các bng hiu toàn viết bng ch Tu, nhiu cơ s thương mi không tiếp người Vit, ch nhn nhân dân t. Mt vài nơi đã tr thành nhng tô gii hay nhượng đa tuy chưa chính thc trên giy t. Nhng nơi y người Vit b cm ra vào. Cnh sát cũng không được phép xâm nhp.

Người Vit đang tr thành nhng “Đông Á Bnh Phu” mi v đ mi mt c v sc khe cũng như đi sng kinh tế. Nhưng khác vi “Đông Á Bnh Phu” Trung Hoa thi thế k 19, các “Đông Á Bnh Phu” Vit Nam đang được s tiếp tay ca chính nhà nước Vit Nam. Nhà nước không làm bt c gì đ ngăn chn các vic làm giết người Vit ca Trung Quc, đ mc và khuyến khích, tiếp tay vi Trung Quc k cho người Vit tr hành “Đông Á Bnh Phu” ca thế k 21.

Khn nn vô cùng!

Bùi Bo Trúc.

 

Last Updated on Thursday, 28 December 2017 10:41
 

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation