Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Giáo sư/Sử gia/Nhà văn/Bình luận gia CAO THẾ DUNG vừa ra người thiên cổ. PDF Print E-mail
Written by Editor   
Thursday, 09 November 2017 21:01

Ai Tín.

Chúng tôi nhận được tin buồn:

 

Ông Giuse Cao Thế Dung

tức Tác giả Cao Vị Hoàng,

Cao Đan Hồ & Hà Nhân Văn

(Giáo sư, Sử gia, Nhà văn, Bình luận gia)

đã tạ thế ngày 31 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày 12 tháng 9 năm Đinh Dậu), tại Silver Spring, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 85 tuổi.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Chị Cao Thế Dung và đại tang quyến họ Cao. Nguyện cầu Linh Hồn Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa trên Nước Trời.

- HĐQT Cơ Sở Văn Hóa Đông-Phương.

- Giải Quôc Tế Tượng Vàng Việt Nam.

- Global Saigon HD Radio FM Digital 92.5.

- Tổ Chưc Văn Chương Phụ Nữ VN Toàn Cầu.

- Ban Điều Hành An-Lộc Foundation.

Đô thị Seattle, Cao Nguyên Tình Xanh

Washington, Hoa Kỳ

Last Updated on Wednesday, 15 November 2017 10:35
 

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation