Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Mỹ & Tầu Cộng đánh nhau ở Biển Đông. Ai sẽ thắng? PDF Print E-mail
Written by Editor   
Sunday, 09 April 2017 09:27

Ai thng nếu Hoa Kỳ và Trung Cng đánh nhau Bin Đông?

* Nguyn Tài Ngc

http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm

Trong tám năm Obama ti chc Tng Thng, vi chính sách nhu nhược, nhượng b thế gii, t Trung Đông đến Nga, Á Châu, Trung Cng, các nước thù đch đu xem thường M.

Dù rng đã ký hip ước gim thiu kh năng chế to vũ khí nguyên t vi Hoa Kỳ, mt hip ước mà chính quyn Obama giu vài chi tiết không cho dân biết, Iran vn tiếp tc th ha tin hướng theo sc hút trái đt (ballistic missile test), vn hun luyn khng b, vn đe da láng ging, và vào tháng Giêng năm ngoái, chng xem M ra ký lô gì khi bt 10 thy th M khi tu ca h đi nhm vào hi phn Iran.

Nga chiếm Crimea ca Ukraine vào năm 2014 vì biết rng Obama s không quyết lit phn đi. Nga càng ngày càng t uy quyn ca mình giúp Syria, mt chính th đc tài giết dân không gm tay. Obama ch đe da lèo là s tn công chính quyn Assad giết dân lành vô ti nhưng không gi li ha, không dám thi hành khiến bây gi vi s giúp đ ca Nga, Assad đã cng c oai quyn.

Á Châu, Trung Cng tha h chiếm đóng Trường Sa/ Hoàng Sa ca Vit Nam và xây căn c quân s Trường Sa, vì biết rng M cũng như các nước Đông Nam Á không ai dám chng li mình bng quân s.

Đã thế, vi đng minh Do Thái thì Obama đi x ngày càng t hi. Điu làm mui mt Do Thái nht là vào tháng 12-2016, Hoa Kỳ vi tư cách là Hi viên Thường trc có quyn ph quyết, thế mà Obama không ph quyết kiến ngh ca Hi Đng Bo An lên án Do Thái tiếp tc xây nhà mi trên phn đt  tranh chp gia Do Thái và dân Palestine.

Ai chê Trump thì chê, nhưng trong bao nhiêu năm Trung Cng hoành hành bin Đông Obama ngonh mt làm ngơ thì bây gi vi Trump lên nm quyn s th thay đi: Hoa Kỳ công khai đương đu vi Trung Cng. Vào ngày 18 tháng 2, Trump gi hàng không mu hm USS Carl Vinson cùng vi tu bè h tng trong Đ nht Hm đi Tác chiến vi Hàng không mu hm 1 (Carrier strike group 1) vào Bin Đông. Hành đng này thách thc thng mt vi Trung Quc vì Hoa Kỳ tuyên b vùng Bin Đông là hi phn quc tế, nước nào di chuyn cũng được cho dù Trung Quc c nghêu ngao là hi phn ca mình, sau khi cướp Trường Sa/Hoàng Sa ca Vit Nam.

USS Carl Vinson bin Đông.

Ngun:http://images.indianexpress.com/2017/03/uss-carl-vinson.jpg

Đ Đc James Kilby trên chiếc hàng không mu hm USS Carl Vinson bin Đông tuyên b: "Chúng tôi s đây (vùng bin Đông). Chúng tôi đã tng hot đng đây trong quá kh, s hot đng trong tương lai. Hoa Kỳ mun trn an các nước đng minh. Chúng tôi mun chng t cho tt c các quc gia biết là hi phn quc tế nước nào cũng có th t do đi li, nước nào cũng có th buôn bán thương mi dùng thương thuyn ca mình. Đây là mt thông đip mà chúng tôi mun đ li cho mi người hiu biết".

Tuy không đ cp Trung Cng, nhưng Đ Đc Kilby rõ ràng cnh cáo Trung Cng không được chiếm vùng Bin Đông là ca riêng vì M sn sàng chng chi, dp tan bo lc đó.

Steve Bannon, c vn v chiến lược quc gia cho Trump, năm ngoái tiên đoán là M và Trung Cng s đánh nhau trong vòng mười năm ti Bin Đông vì s xâm lược quá khích ca Trung Cng. Bannon mun ra mt kình đch Trung Cng hn hòi. Ngoi Trưởng Rex Tillerson cũng có cùng mt quan đim vì Tillerson so sánh vic Trung Cng xâm lăng, xây dng căn c quân s, chiếm đóng Trường Sa ca Vit Nam như Nga chiếm Crimea ca Ukraine.

 

Steve Bannon, Giám Đc Chiến lược cho Donald Trump

Ngun: The Daily Beast

Rex Tillerson, Ngoi Trưởng quc gia

Ngun: The New Yorker

bui điu trn ti Thượng Vin biu quyết xác nhn ông là Ngoi trưởng Quc gia, Tillerton tuyên b là Tòa Bch Cung cn phi ra du cho Trung Cng biết rõ ràng là vic xâm chiếm Trường Sa là vi phm quc tế và không được cho phép. Tillerson nói rng: "Trung Cng xâm chiếm lãnh th không phi là ca mình".

Đ chng t hành đng đi đôi vi vic làm,  Hm đi Tác chiến vi Hàng không mu hm M biu dương lc lượng bin Đông, mc đích c tình thách thc Trung Cng.

B Ngoi giao Trung Cng cnh cáo Washington ch thách thc “ch quyn” ca h trên Bin Đông, và phn đi các quc gia liên quan (ám ch M) đe da và gây tn hi đến an ninh, ch quyn ca Trung Cng và các nước Đông Nam Á ven bin dưới danh nghĩa t do hàng hi, hàng không.

Các quc gia Cng Sn Nga, Trung Cng, Vit Nam, Triu Tiên thường đánh võ mm. Bc Kinh mi ln phát ngôn là cùng mt lun điu đe da M. Nếu chiến tranh tht s xy ra gia Hoa Kỳ và Trung Cng bin Đông, nước nào s đnh đot thng thua, nht là bây gi Trung Cng cũng có hàng không mu hm?

V hàng không mu hm, trong khi M 11 chiếc và đang đóng hai chiếc na, thì c thế gii, Italy và Tây-Ban-Nha mi nước có hai chiếc. Nga, Trung Cng, Pháp, n Đ, Thái Lan, mi nước ch có mt chiếc.

Trung Cng có mi mt hàng không mu hm duy nht tên là Liaoning (Liêu Ninh). Trung Cng tuyên truyn rm r v kh năng ca Liêu Ninh, nhưng tht s nó ch là mt con cp giy.

"Tu sân bay" Liaoning (Liêu Ninh) ca Trung Cng.

Ngun: Sputniknews

Vào năm 1988, Hi Quân Nga-Sô cho đóng mt hàng không mu hm tên là Riga Ukraine. Nhưng sau khi Nga-Sô b gii th vào năm 1991, vic đóng tu b ngng hoàn toàn, và vi Riga ch hoàn thành 68%, Ukraine rao bán vi trng thái d dang "as is", hi Trung Cng, n Đ, và Nga có mun mua hay không. Không nước nào mun mua nên Ukraine b mc chiếc Riga cho thi gian, nng mưa, gió bão tàn phế.

By năm sau, năm 1998, Ukraine bán đu giá chiếc Riga như đng st vn. Quân đi Nhân dân Trung Cng dưới danh nghĩa trá hình ca mt công ty t Macau tên là Chong Lot, mua tu lt-xon Riga này vi giá 20 triu dollars. Tháng 6 năm 2000, chiếc Riga được kéo v Trung Cng, nhưng vì nó ch là mt khi st r sét, nhiu quc gia không cho phép dùng hi phn ca h vì s nó chìm. Tháng 2 năm 2002, nó mi thành công được kéo vào hi phn Trung Quc. Phí tn tng cng là 25 triu dollars tr cho chính ph Ukraine, na triu dollars giy t kéo, và 5 triu dollars tin kéo trong 20 tháng.

Trung Quc b ra mười năm sa sang, chnh đn khi st r sét này tr thành "tu sân bay*", và tháng 9 năm 2012, nó chính thc h thy, b sung vào Quân đi Nhân dân Trung Quc, đi tên thành Liaoning (Liêu-Ninh).

Chiếc "tu sân bay*" này mc đích chính ch dùng đ hun luyn, cha máy bay chiến đu. Nó không võ trang vũ khí tn công. Ngay c ng cha ha tin chng tim thy đĩnh cũng không dùng. Nó ch trang b vi h thng radar và h thng ha tin phòng không phòng v 1030 CIWS và FL-3000N. Vì nó không có tu chiến đi theo bo v, ra trn gp hàng không mu hm M thì nó s tiêu đi, nhưng dùng là phi đo đ máy bay có nơi ct cánh tham chiến, nó là mt võ lc đáng ngi cho Vit Nam và Phi-Lut-Tân . Tôi nghĩ vì thế mà vào năm 2009, Vit Nam ký giao kèo mua sáu chiếc tim thy đĩnh ca Nga vi giá 2 t dollars.

{ *Ghi chú:  trước 1975, Vit Nam Cng Hòa dùng ch "hàng không mu hm" đ gi chiến hm dài bng ba sân banh chuyên ch máy bay, và chiến đu cơ có th ct cánh và h cánh trên tu. Ch "hàng không mu hm" - tiếng Hán có nghĩa là "tu chiến m ch máy bay" - rt hay vì có c chc chiến hm khác lúc nào cũng đi theo đ h tng và bo v nó, thành ra nó chính là tu m, và nó cũng là tu chiến ("Hm" có nghĩa là tu quân s).  Nghe vn tt, đúng nghĩa, và thanh thoát làm sao! Sau 1975, Vit Cng không gi "hàng không mu hm" mà gi là "tu sân bay". Nghe chng nhng không... văn hóa mt tí nào, như là ng vng ca đa bé hc lp Năm, mà còn không đúng sát nghĩa vì "hàng không mu hm" là tu m có hơn chc chiến hm, tim thy đĩnh đi theo bo v.

Vì Trung Cng dùng chiếc LiaoNing ch vi mc đích duy nht là đ ch máy bay, tôi mi ny ý dùng ch Cng Sn bây gi "tu sân bay" cho tht sát nghĩa.

Nói v ch người Cng Sn dùng bây gi nghe nga l tai thì tin đây tôi xin đưa ra thêm mt ch khác: Trước 1975, Vit Nam Cng Hòa gi "spokesperson" là "phát ngôn viên". "Phát ngôn viên" là ba ch cùng là tiếng Hán, nghe rt hay. Bây gi sách báo Cng Sn dùng ch "người phát ngôn". Nghe tht là nga tai, cn đi ly ráy tai mi ngày mười ln cho hết. Nếu không mun dùng ch Hán thì ti sao vn còn dùng ch "phát ngôn"? Ch "người phát ngôn" và "phát ngôn viên" đu là ba ch, có li gì b ch "viên" thay thế bng "người", chưa nói đến là sai vì không th ghép ch Nôm và ch Hán? Nghe tht là kém văn hóa, thế mà khu xóm SàiGòn tôi thy bng v "KHU VĂN HÓA" nhng kín c lên. Ai là người biu quyết cho nhng khu ph này có văn hóa? Chng l là "người phát ngôn" ca Phường, ca thành ph?

Đây là câu thí d c hai ch Vit Nam dùng bây gi tôi thy trong trang web viettimes:

(http://viettimes.vn/trung-quoc-phan-ung-gi-ve-tau-san-bay-my-den-bien-dong-108213.html:   Trung Quc phn ng gì v tàu sân bay M đến Bin Đông?

VietTimes -- Người phát ngôn B Ngoi giao Trung Quc cnh cáo rng M không được áp dng bt c hành vi nào thách thc cái gi là “ch quyn và an ninh” ca Trung Quc Bin Đông, đng thi cnh báo n Đ...) }

Trong khi Trung Cng b ra 25 triu dollars mua tu lt-xon v chế biến thành tu sân bay, thì chiếc hàng không mu hm USS Carl Vinson ca M đang phô trương bin Đông h thy vào năm 1982 vi giá tin đóng là 3.8 t dollars. Đó là tin đóng vào năm 1982. Năm nay 2017,  chiếc hàng không mu hm USS Gerald Ford mi nht ca M d đnh h thy, tin đóng tu là 12.9 t dollars!

Hàng không mu hm USS Carl Vinson.

Ngun: KPBS

Hàng không mu hm ca M cao bng nhà lu 20 tng, cha t 5500 đến 7500  thy th đoàn, chuyên ch t 60 đến 90 chiến đu cơ trc thăng, có nuclear reactors sn xut hnh nhân (nuclear) là nhiên liu nên nó di chuyn vô gii hn đường xa, không cn cp bến "đ xăng" trong 20 đến 25 năm tri!

Vn tc ca hàng không mu hm M là 30+ knotts (56+ km, 35+ miles), nhanh nht trong tt c chiến hm hay tim thy đnh thành ra nó không s tu nào rượt bt. Vì nó là mt khi st khng l d b là mc tiêu trong chiến trn, và nếu mt nó thì có l c hm đi s khn kh, nó luôn luôn có h tng dưới nước là tu ngm, trên mt bin thì có chiến hm, và trên tri là  chiến đu cơ khi xong vic thì đáp ngay trên hàng không mu hm.

Đ luôn luôn theo dõi biến chuyn chung quanh, hàng không mu hm có h thng radar cc kỳ ti tân kim soát bu tri đ phát hin chiến đu cơ hay ha tin đch. Trên tri thì chiếc phi cơ thám thính E-2C Hawkeye ca hàng không mu hm bay vòng vòng trên cao đ tht cao, chĩa h thng radar xung dưới đ kim soát xem có chiến hm đch tn chân tri hay chiến đu cơ đch bay vi cao đ thp tránh radar. Trong khi đó, chiến hm Destroyers và Frigate dùng  h thng rà đáy bin (sonar) và cm biến t trường (magnetic sensors) đ phát hin tu ngm khác đến gn.

Nếu trên không các chiến đu cơ, và trên bin các chiến hm, tim thy đnh tht bi hãm đà tiến ca quân đch khi tham chiến thì hàng không mu hm, trang b vi c hai th súng ng, ha tin dùng đ phòng v ln tn công, có th t mt mình bo v nó.

Mt hàng không mu hm ca M luôn luôn có mt đi chiến hm theo h tng, gi là Carrier Strike group (Hm đi tác chiến vi hàng không mu hm), đin hình như sau:

Carrier Strike group (Hm đi tác chiến vi hàng không mu hm)

Ngun: TimesofSanDiego.com

- 2 x Chiến hm Cruisers vi h thng phòng không khét tiếng chính xác Aegis bn guided missiles SAM, ha tin được điu khin phương hướng.

Guide-missile Cruiser USS Normandy.

Ngun: maritimequest

- 2 hay 3 x Chiến hm phòng v Destroyers. Mc đích ca Destroyers là bo v mu hm. Nó võ trang vi cruise missiles, ha tin t điu khin vi vn tc phá bc tường âm thanh.

Destroyer USS Winston Churchill.

Ngun: https://c1.staticflickr.com/1/205/511190794_99b7205fb2_b.jpgt

- 1 x Frigate: tu này ln hơn Destroyer nhưng nh hơn Cruiser, dùng đ chng tu ngm.

Frigate USS Talbot.

Ngun: Wikipedia

- 2 x Tim thy đĩnh: dùng đ chng tu ngm và chiến hm đch.

Submarine USS Connecticut.

Ngun: National Interest

- 1 x Chiến hm cung cp lương thc, nhiên liu, đn dược.

- Tùy theo chiến trn và s mng thì còn nhiu chiến hm khác tháp tùng như tu ch nhiên liu, đn dược, xe tăng, quân lính...

Trên đây là lit kê chiến hm bo v hàng không mu hm. V không phn, mi hàng không mu hm ch t 60 đến 90 máy bay, nhim v bo v mu hm ln tn công quân đch.

-F/A-18 Hornet.

F/A-18.

Ngun: fas.org

- F-14 Tomcat.

F-14.

Ngun: fas.org

-E-2C Hawkeye:  máy bay trinh sát, có nhim v thông báo đa v ca máy bay, tu bè  đch.

E-2C Hawkeye.

Ngun: Katsuhiko Tokunaga

-S-3B Viking: chiến đu cơ chuyên tn công tim thy đĩnh.

S-3B Viking.

Ngun: Military-Today.com

-EA-6B Prowler: máy bay trinh sát, nhim v quy ri radar đch và làm ri lon liên lc ca đi phương.

EA-6B Prowler.

Ngun: The Aviationist.com

-SH-60 Seahawk: trc thăng tiêu dit tim thy đĩnh và dùng đ cu nn.

SH-60 Seahawk.

Ngun: Militaryfactory.com

Khi chiến tranh xy ra bin Đông, li thế ca Trung Cng là trn chiến xy ra gn đa phn nhà nên Trung Quc có th dùng vũ khí và nhân lc dàn sn trên đt lin, tiếp liu nhanh chóng. Nhưng hàng không mu hm Liaoning ca Trung Cng ch là mt khi st nng n di chuyn trên bin, ch trang b võ khí t v không tn công, không có chc chiến hm bo v nó nên chn chn s b Hoa Kỳ đánh đm hay thit hi nng n khi bt đu giao chiến.

Vic tiên quyết ca Trung Cng là mun đánh đm hay gây thit hi nng n cho hàng không mu hm M, vì mt nó, c đi chiến hm ca M s là con rn không đu. Nhưng đánh đm mt hàng không mu hm ca M không phi là d: ln cui cùng xy ra mãi vào năm 1942 khi chiếc hàng không mu hm Hornet b nhng máy bay t t kamikaze ca Nht đánh chìm.

Đây là nhng lý do không th nào phá hoi hàng không mu hm M:

- Th nht, h thng radar hin thi ca Trung Cng không đ sc phát hin hàng không mu hm M nm ta đ nào, báo li cho h thng ha tin bn đi. Hàng không mu hm ca M không bao gi đng yên mt ch mà chy không ngng. Nó cũng thiết b vi h thng radar làm ri lon radar đch.

- Th hai, hàng không mu hm M trang b h thng súng ng ha tin cho c tn công ln phòng th. Và vi vũ khí tn công, hàng không mu hm M có th hy dit nơi phát xut ha tin đch.

- Th ba, tr khi là b trúng bom vi sc tàn phá tương t như bom nguyên t, hàng không mu hm M, dù b thit hi vì ha tin đch, vn có th hot đng chiến đu tuy là vi mc đ kém bình thường. Không th nào mà hàng không mu hm M có th b đánh đm vì thiết kế ca hàng không mu hm là có c nghìn phòng ngăn cách nước không vào được nên thy lôi hay ha tin  ch có th phá mt phn nhng phòng ngăn cách nước này, hàng không mu hm vn ni.

- Th tư, trong bt c thi gian nào, 24 gi mt ngày, M luôn luôn có bn Carrier Strike group (Hm đi tác chiến vi hàng không mu hm), trong tư thế sn sàng tham chiến:

Carrier Strike group (Hm đi tác chiến vi hàng không mu hm)

Ngun: Stennis.navy.mil

mt ca Đ Lc Hm Đi vùng bin Đa Trung Hi, mt ca Đ T Hm Đi Nam M, mt ca Đ Tht Hm Đi vùng bin Thái Bình Dương, và mt ca Đ Ngũ Hm Đi Đông Nam Á. Mt khi mt hm đi tham chiến, hm đi th nhì s chy đến tiếp ng, tăng cường sc mnh đương đu vi đch quân (M có tng cng 12 Carrier Strike group  - Hm đi tác chiến vi hàng không mu hm. 3 hay 4 hm đi luôn luôn trong tư thế sn sàng tham chiến). Chiếc hàng không mu hm USS Carl Vinson hin gi Bin Đông là được đt tên theo ông Carl Vinson, là dân biu Quc Hi t năm 1914 đến 1965. Vinson được xem là cha đ ca ch thuyết "Hi quân sn sàng trong hai đi dương, Thái Bình Dương và Đi Tây Dương". Vì thế mà M có hm đi tác chiến vi hàng không mu hm c hai đi dương, có kh năng sn sàng đánh hai trn chiến cùng mt lúc.

- Và th năm, vi kh năng thám thính và hiu biết sc mnh ca Trung Cng, Hi quân M đã có sn gii quyết đ đi phó, phòng trường hp chiến tranh.

V tinh, máy bay, chiến hm, hay h thng radar trên đt lin ca Trung Cng có th phát hin s hin din ca hàng không mu hm M, thế nhưng biết chính xác ta đ liên tc tng giây phút là chuyn khác. Các quân s gia Hoa Kỳ kết lun rng Trung Cng còn phi mt nhiu năm na, và phi đu tư c t dollars vào h thng radar, k thut quân s mi có th "khóa" hàng không mu hm M trong tm radar.

Ngay c sau khi Trung Cng có kh năng "khóa"  hàng không mu hm M trong tm radar, vic có th tiêu dit được hàng không mu hm M hay không li là chuyn khác. T lúc phát hin đến lúc bn ha tin phi qua nhiu giai đon:

- báo cáo ta đ ca hàng không mu hm.

- người hay máy phi quyết đnh có bn hay không.

- nếu có, thì phi tn thì gi phóng ha tin đi.

- phi tính ha tin bay theo đường hướng nào đ khi b đch quân bn rt.

Trong khong thi gian tính toán này thì chiếc hàng không mu hm M di chuyn không ngng trên bin vi tc đ khá nhanh là 35 miles/ mt gi, và chy lon x không cùng mt hướng. Hơn na radar ca hàng không mu hm M quy ri lon radar đch, và ha tin M s bn phá ha tin đch, nên vic đánh chìm hàng không mu hm M "impossible".

Trung Cng cũng đã tng khoe s lượng tim thy đĩnh hùng hu ca nước mình, 60 chiếc. Nhưng các chiến lược gia Hoa Kỳ nêu ra là 60 chiếc này không đi xa, ch lng vng gn Trung Cng, thiếu kinh nghim và li thi. Khi chy dưới bin nó phát ra tiếng đng n ào, d dàng b radar phát hin v trí đ tiêu dit.

Tóm li, quý v yên tâm. Nói chung, không mt quc gia nào trên thế gii, dù rng Nga hay Trung Cng, có th chng chi li quân s vi M; và nói riêng v hi chiến, không ai có th đánh bi Hi Quân Hoa Kỳ.

Bng đi chiếu dưới đây là chín quc gia b tin vào ngân sách quc phòng nhiu nht thế gii vào năm 2015 (t dollars), theo  Stockholm International Peace Research Institute:

 

TH HNG

QUC GIA

NGÂN SÁCH

QUC PHÒNG

% CA GDP

1

Hoa Kỳ

596.0

3.3

2

Trung Cng

215.0

1.9

3

Saudi Arabia

87.2

13.7

4

Nga

66.4

5.4

5

Anh

55.5

2.0

6

n Đ

51.3

2.3

7

Pháp

50.9

2.1

8

Nht

40.9

1.0

9

Đc

39.4

1.2

Tng cng 8 nước, không k Hoa K

606.6

 

Theo danh sách này, ngân sách quc phòng ca M bng 8 nước kế tiếp cng li, và hơn gp hai ln rưỡi ca Trung Cng. Năm nay, Trump mun tăng cường ngân sách quc phòng Hoa Kỳ thêm 54 t dollars, hơn gp ba ln ngân sách quc phòng ca Trung Cng.

Ngay khi tôi đang viết bài này, 9 tháng 3/2017, Hm đi tác chiến vi hàng không mu hm USS Carl Vinson vn còn tun dương bin Đông, không gp mt chng c hay quy nhiu quân s nào ca Trung Cng dù rng trước đây Trung Cng đã hăm h lên tiếng đe da Hoa Kỳ.

Thùng rng lúc nào cũng kêu to.

Nguyn Tài Ngc

http://saigonocean.com/index.php/en/

Tài liu tham kho:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

http://thediplomat.com/2016/02/vietnam-gets-fifth-submarine-from-russia/

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Vinson

http://thediplomat.com/2016/02/vietnam-gets-fifth-submarine-from-russia/

https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_strike_group

http://science.howstuffworks.com/carrier-group.htm

https://www.forbes.com/sites/lorenthompson/2012/01/23/can-china-sink-a-u-s-aircraft-carrier/#6678493d2a82

https://www.theguardian.com/world/2017/jan/24/trump-white-house-beijing-takeover-south-china-sea

https://www.theguardian.com/us-news/2017/feb/02/steve-bannon-donald-trump-war-south-china-sea-no-doubt

http://www.washingtontimes.com/news/2016/dec/27/obama-refusal-israel-vote-most-anti-semitic-2016/

http://www.washingtontimes.com/news/2017/jan/15/president-obama-foreign-policy-widely-seen-as-fail/

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/five-reasons-us-aircraft-carriers-are-nearly-impossible-sink-17318?page=2

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20170219/bien-doi-tau-san-bay-my-bat-dau-tuan-tra-bien-dong/1267303.html

http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/cum-tau-tac-chien-my-tuan-tra-bien-dong-trung-quoc-phan-ung-1123384.tpo#carl vinson

How Aircraft Carriers Work

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 19 June 2017 07:33
 

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation