Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Chúc Mừng Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc. PDF Print E-mail
Written by Editor   
Friday, 12 June 2015 14:38

alt

Tin Mừng.

Nhận được tin mừng: Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 4 tháng 6 năm 2015 đã bổ nhiệm Đức Cha Giu-Se Đinh Đức Đạo làm Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc (Việt Nam), với quyền kế vị Giám Mục tại giáo phận Xuân Lộc.

Đồng thời Đức Cha hiện này là Chủ Tịch Uỷ Ban Giám Mục về Giáo Dục của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Cơ Sở chúng tôi thành tâm góp vui cùng Đức Cha, bửu quyến, và Lớp Biển Thông (Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xavier 1957).

Nguyện cầu Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban mọi ơn thánh & vạn sự như ý tới Đức Cha.

- Hội Đồng Quản Trị Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương (since 1976)

- The International VN’s Golden Statue Awards (since 1987)

- Global Saigon HD Radio FM Digital 92.5-HD3 (since 1993) www.saigonhdradio.com

- và Gia đình BT Quốc Nam

Đô thị Seattle, Cao Nguyên Tình Xanh Washington, Hoa Kỳ.

 

 

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo,

 

Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc

 

VATICAN.- Hôm 04-6-2015, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Xuân Lộc.

 

Đức Cha Đinh Đức Đạo năm nay 70 tuổi, sinh ngày 2-3-1945 tại Thức Hóa, Giáo Phận Bùi Chu. Năm 1964, khi được 19 tuổi, ngài gia nhập Đại chủng viện thánh Giuse Sàigòn và năm sau đó, du học tại Trường Truyền giáo ở Roma và thụ phong linh mục ngày 27-3 năm 1971 khi được 26 tuổi.

 

Ngài đậu tiến sĩ thần học luân lý tại Học viện Alfonsianum của Dòng Chúa Cứu Thế, và tiến sĩ Truyền giáo tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana của dòng Tên ở Roma.

 

Cha Đinh Đức Đạo làm giáo sư tại khoa Truyền giáo Học và Học viện giáo lý và tu đức truyền giáo của Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, đồng thời cũng làm Phó giám đốc, rồi Giám đốc Trung tâm quốc tế linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là Ciam. Ngài làm Giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ mục vụ Công Giáo Việt Nam hải ngoại trong 10 năm.

 

Năm 2009 Cha Đinh Đức Đạo về nước và làm Giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. 4 năm sau đó, ngày 28-2-2013, ngài được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm làm GM hiệu tòa Gadiaufala, Phụ tá giáo phận Xuân Lộc.

 

Trong HĐGM Việt Nam, Đức Cha Đinh Đức Đạo làm Chủ tịch Ủy ban GM về giáo dục.

 

Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Đinh Đức Đạo tiếp tục phụ giúp Đức Cha chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh, 75 tuổi, và sẽ đương nhiên kế vị khi giáo phận trống tòa.

 

Theo niên giám 2015 của Tòa Thánh, giáo phận Xuân Lộc có 921.489 tín hữu Công Giáo, với 246 giáo xứ, 359 LM giáo phận và 139 LM dòng, 1809 nữ tu và 447 tu huynh (SD 4-6-2015)

 

 G. Trần Đức Anh OP

 

 

 

Last Updated on Thursday, 18 June 2015 18:33
 

Sổ Vàng

An-Lộc Foundation